Ny bok fra Hjort: "Konkurransebegrensninger i arbeidsforhold"

Hvilke begrensninger gjelder for arbeidstakeres adgang til å drive virksomhet i konkurranse med en nåværende eller tidligere arbeidsgiver? Advokater fra Hjorts arbeidslivsavdeling har nylig gitt ut bok om denne tematikken.

Konkurransebegrensninger i arbeidsforhold

Så lenge arbeidsforholdet består, vil den ulovfestede lojalitetsplikten i arbeidsforhold i stor utstrekning begrense arbeidstakeres adgang til å drive konkurrerende virksomhet. Etter at arbeidsforholdet er opphørt, er det konkurransebegrensende avtaler i form av konkurranseklausuler og/eller kundeklausuler som utgjør den viktigste begrensningen. De sanksjonene en (tidligere) arbeidsgiver kan gjøre gjeldende ved urettmessig konkurrerende virksomhet (typisk oppsigelse / avskjed, midlertidig forføyning og erstatning), er også viet bred plass.

Boken har som formål å gi en samlet fremstilling av de problemstillingene som kan oppstå når en (tidligere) arbeidstaker begynner i, eller etablerer, konkurrerende virksomhet. Målgruppen for boken er advokater, dommere og andre som arbeider med arbeidsrettslige problemstillinger i vid forstand.

Forfattere av boken er Alex Borch (red.), Einar Engh, Else Bugge Fougner, Amund Fougner, Harald Hjort, Claude A. Lenth, Marie Nesvik og Camilla Selman. Forfatterne har arbeidet med fagområdet i mange år og inngår Hjorts arbeidsrettsavdeling.

Flere av forfatterne deltok også i utredningen om «Konkurranseklausuler, kundeklausuler og ikke-rekrutteringsklausuler» etter oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet i 2008. Advokat Alex Borch er både forfatter og redaktør for boken.

Boken er tilgjengelig i fagbokhandler og kan også bestilles via Universitetsforlagets nettbutikk.