Ny advokat tilknyttet Hjorts avdeling for fornybar energi - Hjort
Hva leter du etter?

Ny advokat tilknyttet Hjorts avdeling for fornybar energi

Kjersti Cecilie Jensen ny advokat hos Hjort

Kjersti startet hos Hjort 15. april, og kom da fra stilling som advokat i Advokatfirmaet Lund & Co DA, hvor hun har arbeidet med spørsmål knyttet til energi, miljø og klima. Hun har særlig arbeidet med ulike problemstillinger knyttet til konsesjonsvilkår – herunder konsesjonskraftordningen – og kraftverksbeskatning, og hun har miljørett spesialfag fra Universitetet i Oslo.