Vibeke Holm Teslo | Hjort

Hva leter du etter?

Vibeke Holm Teslo

Senioradvokat

Senioradvokat

Vibeke Holm Teslo arbeider med et bredt spekter av problemstillinger innenfor både kollektiv og individuell arbeidsrett.

Hun bistår en rekke offentlige og private virksomheter med løpende rådgivning og håndtering av ulike arbeidsrettslige problemstillinger, knyttet til blant annet ansettelse, kontrakter, personaloppfølging, sykefraværsoppfølging, opphør av arbeidsforhold, varsling m.m. Vibeke Holm Teslo har betydelig erfaring fra flere større nedbemannings- og omorganiseringsprosesser, og bistår regelmessig virksomheter med rådgivning særlig på dette området. Hun bistår også klienter i forhandlinger og tvisteløsning både i og utenfor domstolene. Hun har en analytisk og strukturert tilnærming for å løse problemer, og er opptatt av å finne løsninger for sine klienter som er både praktiske og treffende.

Utover dette blir Vibeke benyttet som foredrags- og kursholder i en rekke ulike arbeidsrettslige temaer, som endringsledelse og håndtering av medarbeidere, omorganisering, ulike tilknytningsformer, arbeidstid, diskriminering/trakassering, HMS, byggherreforskriften m.m.

Arbeidserfaring
2020
Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort DA
2019
2020
Senioradvokat, Advokatfirmaet Grette AS
2016
2019
Fast advokat, Advokatfirmaet Grette AS
2013
2015
Advokat, Advokatfirmaet Grette AS
2011
2013
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Grette AS
Utdanning
2013
Advokatbevilling
2011
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
Medlemskap

Medlem i Den Norske Advokatforening