Sveinung O. Flaaten | Hjort

Hva leter du etter?

Sveinung O. Flaaten

Partner

Partner - Møterett for Høyesterett

Sveinung O. Flaaten er partner i Hjorts avdeling for Eiendom og entreprise, og har sitt hovedarbeidsfelt innenfor forretningsjuridiske oppdrag, herunder fast eiendoms rettsforhold, kontraktsforhandlinger og løpende rådgivning. Flaaten har i tillegg omfattende erfaring med prosessoppdrag innenfor disse rettsområdene.

Relevant erfaring

Den europeiske menneskerettsdomstolen – Eiendomsvernet i EMK TP1-1: Advokat Sveinung O. Flaaten prosederte saken for grunneierne i Lindheim and Others v. Norway, hvor grunneierne vant frem med at tomtefesteloven § 33 krenket grunneiernes eiendomsvern i Den europeiske menneskerettskonvensjonen første tilleggsprotokoll Artikkel 1, siden grunneierne ikke kunne kreve nye vilkår når festeforholdet ble forlenget etter utløpet av festekontrakten.

Flaaten er regelmessig bidragsyter av fagartikler i dagspressen.

Arbeidserfaring
1996
Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
1993
1996
Advokat/partner, Gram, Hambro & Garman
1992
1993
Ordfører, Notodden kommune
1988
1992
Sorenskriver, Tinn og Heddal sorenskriverembete
1984
1988
Advokat
1983
1984
Foreign associate, advokatfirmaet Sherman & Sterling, New York
1981
1983
Statssekretær, Justisdepartementet
1979
1981
Gruppesekretær/juridisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe
1979
1981
Universitetslektor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Education
1979
Cand.jur., Universitetet i Oslo
1972
1973
Økonomi- og historiestudier, Augsburg College, Minneapolis, USA
Medlemskap / tillitsverv

Den Norske Advokatforening

Styremedlem, Notodden Utvikling AS

Publikasjoner

“Plenumsdommene om tomtefeste – en oversikt og noen perspektiver”, Tidsskrift for eiendomsrett, nr. 1/2008

“”Tvil” om “tvillaust” i Høyesterett”, Tidsskrift for eiendomsrett, nr. 4/2006

“Klarhetskravet “tvillaust” i tomtefestelovens § 15″, Tidsskrift for eiendomsrett, nr. 1/2006

“Grunnlovsstridig tomtefestevedtak i Stortinget”, Tidsskrift for eiendomsrett, nr. 1/2005

“Påtalemyndighetens, herunder Økokrims, brudd på straffeprosessloven”, Tidsskrift for forretningsjuss, 1995, s. 42-49

“Ytringsfriheten”, Jussens Venner, 1979, s. 312-320

Betenkning om samordning av pensjoner med virkning for tilleggspensjoner (1989-1990)

“Skatt på skoginntekt”, Tanum forlag 1978