Sveinung O. Flaaten - Hjort
Hva leter du etter?

Sveinung O. Flaaten

Partner
Møterett for Høyesterett

Sveinung O. Flaaten er partner, og arbeider med eiendoms- og entrepriserett. Han har sitt hovedarbeidsfelt innenfor forretningsjuridiske oppdrag, som fast eiendoms rettsforhold, kontraktsforhandlinger og løpende rådgivning. Sveinung har i tillegg omfattende erfaring med prosessoppdrag innenfor disse rettsområdene.

Relevant erfaring

Den europeiske menneskerettsdomstolen – Eiendomsvernet i EMK TP1-1: Advokat Sveinung O. Flaaten prosederte saken for grunneierne i Lindheim and Others v. Norway, hvor grunneierne vant frem med at tomtefesteloven § 33 krenket grunneiernes eiendomsvern i Den europeiske menneskerettskonvensjonen første tilleggsprotokoll Artikkel 1, siden grunneierne ikke kunne kreve nye vilkår når festeforholdet ble forlenget etter utløpet av festekontrakten.

Flaaten er regelmessig bidragsyter av fagartikler i dagspressen.

Arbeidserfaring
2008
Møterett for Høyesterett
1996
Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
1993
1996
Advokat/partner, Gram, Hambro & Garman
1992
1993
Ordfører, Notodden kommune
1988
1992
Sorenskriver, Tinn og Heddal sorenskriverembete
1984
1988
Advokat
1983
1984
Foreign associate, advokatfirmaet Sherman & Sterling, New York
1981
1983
Statssekretær, Justisdepartementet
1979
1981
Gruppesekretær/juridisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe
1979
1981
Universitetslektor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Education
1979
Cand.jur., Universitetet i Oslo
1972
1973
Økonomi- og historiestudier, Augsburg College, Minneapolis, USA
Medlemskap / tillitsverv

Den Norske Advokatforening

Styremedlem, Notodden Utvikling AS

Publikasjoner

«Plenumsdommene om tomtefeste – en oversikt og noen perspektiver», Tidsskrift for eiendomsrett, nr. 1/2008

«»Tvil» om «tvillaust» i Høyesterett», Tidsskrift for eiendomsrett, nr. 4/2006

«Klarhetskravet «tvillaust» i tomtefestelovens § 15″, Tidsskrift for eiendomsrett, nr. 1/2006

«Grunnlovsstridig tomtefestevedtak i Stortinget», Tidsskrift for eiendomsrett, nr. 1/2005

«Påtalemyndighetens, herunder Økokrims, brudd på straffeprosessloven», Tidsskrift for forretningsjuss, 1995, s. 42-49

«Ytringsfriheten», Jussens Venner, 1979, s. 312-320

Betenkning om samordning av pensjoner med virkning for tilleggspensjoner (1989-1990)

«Skatt på skoginntekt», Tanum forlag 1978