Sveinung O. Flaaten - Hjort
Hva leter du etter?

Sveinung O. Flaaten

Partner
Møterett for Høyesterett

Sveinung O. Flaaten er partner og arbeider med eiendoms- og entrepriserett.

Sveinung har sitt hovedarbeidsfelt innenfor forretningsjuridiske oppdrag, som fast eiendoms rettsforhold, kontraktsforhandlinger og løpende rådgivning. Han har i tillegg omfattende erfaring med prosessoppdrag innenfor disse rettsområdene.

Relevant erfaring

Den europeiske menneskerettsdomstolen – Eiendomsvernet i EMK TP1-1: Advokat Sveinung O. Flaaten prosederte saken for grunneierne i Lindheim and Others v. Norway. Grunneierne vant frem med at tomtefesteloven § 33 krenket deres eiendomsvern etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen første tilleggsprotokoll Artikkel 1. Begrunnelsen var at grunneierne ikke kunne kreve nye vilkår når festeforholdet ble forlenget etter utløpet av festekontrakten.

Sveinung er regelmessig bidragsyter av fagartikler i dagspressen.

Arbeidserfaring
2008
Møterett for Høyesterett
1996
Partner, Advokatfirmaet Hjort
1993
1996
Advokat/partner, Gram, Hambro & Garman
1992
1993
Ordfører, Notodden kommune
1988
1992
Sorenskriver, Tinn og Heddal sorenskriverembete
1984
1988
Advokat
1983
1984
Foreign associate, advokatfirmaet Sherman & Sterling, New York
1981
1983
Statssekretær, Justisdepartementet
1979
1981
Gruppesekretær/juridisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe
1979
1981
Universitetslektor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Education
1979
Cand.jur., Universitetet i Oslo
1972
1973
Økonomi- og historiestudier, Augsburg College, Minneapolis, USA
Medlemskap / tillitsverv

Den Norske Advokatforening

Styremedlem, Notodden Utvikling AS

Publikasjoner

«Plenumsdommene om tomtefeste – en oversikt og noen perspektiver», Tidsskrift for eiendomsrett, nr. 1/2008

«»Tvil» om «tvillaust» i Høyesterett», Tidsskrift for eiendomsrett, nr. 4/2006

«Klarhetskravet «tvillaust» i tomtefestelovens § 15″, Tidsskrift for eiendomsrett, nr. 1/2006

«Grunnlovsstridig tomtefestevedtak i Stortinget», Tidsskrift for eiendomsrett, nr. 1/2005

«Påtalemyndighetens, herunder Økokrims, brudd på straffeprosessloven», Tidsskrift for forretningsjuss, 1995, s. 42-49

«Ytringsfriheten», Jussens Venner, 1979, s. 312-320

Betenkning om samordning av pensjoner med virkning for tilleggspensjoner (1989-1990)

«Skatt på skoginntekt», Tanum forlag 1978