Pernille Edh Hasselgård - Hjort
Hva leter du etter?

Pernille Edh Hasselgård

Advokat

Pernille Edh Hasselgård har særlig kompetanse innen konkurranserett, offentlig støtte, offentlige anbud og alminnelig EU/EØS-rett, samt innen telekom.

Pernille arbeider primært med konkurranserett og bistår innen et bredt spekter av konkurranserettsoppdrag, herunder spørsmål om overholdelse av forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid, misbruk av dominans, oppkjøp og fusjoner samt leniency-prosesser og compliancespørsmål. Hun har bred erfaring med blant annet omfattende fusjonssaker og vurderinger av ulike typer samarbeidsavtaler. Pernille har bistått i flere rettsprosesser der både konkurransereglene og generell EØS-rett har vært prosedert, herunder saker forelagt EFTA-domstolen.

Pernille bistår også innen problemstillinger relatert til EU/EØS-rett, offentlig støtte, offentlige anskaffelser og telekom. Hun har rådgitt klienter innen en rekke sektorer og bransjer, blant annet media, telekom, dagligvare, legemiddelindustrien, olje og gass samt energi. Hun bistår også i saker som gjelder forvaltningsrettslige spørsmål, teknologi og digitalisering.

Arbeidserfaring
2019
Advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
2019
Veileder og sensor for masteroppgaver, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
2016
2019
Advokatfullmektig, Kvale Advokatfirma DA
2013
2015
Praktikantopphold ved ulike advokatkontorer og innen offentlig sektor i Oslo og Bergen
Utdanning
2017
Enkeltemne ved Universitetet i Oslo, Electronic Communications Law
2015
2016
Master of Laws (LLM), King's College London, Competition Law
2011
2016
Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
Medlemskap

Den Norske Advokatforening

Norges Juristforbund

Publikasjoner

«Nå må alle sikre IT-systemene sine«, artikkel med Tone Hostvedt Aarthun, Petter Enholm og Ola Hermansen på digi.no 23. februar 2020

«Ny praksis bekrefter at adgangen til å samarbeide om anbud er snever«, artikkel med Monica Syrdal i Byggeindustrien 22. januar 2020

“Flere bør ta loven i egne hender”, kronikk med Dag Sørlie Lund om ESAs rapport om manglende bruk av privat håndheving av EØS-avtalens statsstøtteregler i Finansavisen 20. august 2019

«Signalling in the Media – The New Price Fixing» , European Competition and Regulatory Law Review (CoRe) 2/2019

«Net Neutrality in Norway: The Issue of Zero Rating», European Competition and Regulatory Law Review (CoRe) 1/2018

Competition and Cartel Leniency Global Guide, «Merger Control in Norway» (2018), medforfatter med Kristin Hjelmaas Valla og Henrik Svane

Competition and Cartel Leniency Global Guide, «Cartel Leniency in Norway» (2017), medforfatter med Kristin Hjelmaas Valla og Henrik Svane

Competition and Cartel Leniency Global Guide, «Restraint of trade and dominance in Norway» (2017), medforfatter med Kristin Hjelmaas Valla og Henrik Svane

«The Use of Tender Procedures to Exclude State Aid: The Situation under the EU 2014 Public Procurement Directives», European Procurement & Pulbic Private Partnership Law Review (EPPPL) 1/2017