Ola Hermansen - Hjort
Hva leter du etter?

Ola Hermansen

Advokat

Ola Hermansen har omfattende erfaring med vassdrags- og energirett i tillegg til generell forvaltningsrett fra sin tid som jurist i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Ola rådgir klienter innenfor et bredt spekter av jussen knyttet til vannkraft, vindmøller, strømnett, fjernvarme, elsertifikater, natur og miljø. Han har god bransjeforståelse innenfor både vannkraft og energiforsyning og bistår med alt fra revisjoner av gamle vassdrag til utrulling av AMS-målere og digitalisering av energibransjen.

Ola har særskilt kompetanse innen beredskap og sikkerhet, og da spesielt innenfor IKT-sikkerhet. Han var sekretær for Holteutvalget som evaluerte regulering og organisering av IT-sikkerheten i Norge. Hans synergikompetanse innenfor både teknologi og energi er ofte etterspurt av klienter som er i en digitaliseringsprosess.

Ola har også en særlig kompetanse og engasjement for fremtidens energispørsmål gjennom arbeid med både CCS (Karbon-fangst, -transport og -lagring) samt havvind.

Ola har også internasjonal erfaring gjennom studier og med energiregulatorisk arbeid for ulike nasjoners myndigheter.

Arbeidserfaring
2021
Advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
2019
2021
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort DA
2013
2019
Rådgiver/førstekonsulent, Norges vassdrags- og energidirektorat
2018
Utvalgssekretær, IKT-sikkerhetsutvalget (Holteutvalget)
2011
2012
Advokatfullmektig, Simonsen Advokatfirma DA
Utdanning
2012
2013
Master of laws (LLM), University College London (UCL)
2006
2011
Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
Medlemskap

Den Norske Advokatforening

Norges Juristforbund