Mette Stavnem Hovik | Hjort

Hva leter du etter?

Mette Stavnem Hovik

Ansatt advokat

Sekretær: Tonje Lunde

Advokat

Mette Stavnem Hovik er advokat i Hjorts avdeling for Arbeidsliv og virksomhetsstyring.  Hovik har bred erfaring med rådgivning og tvisteløsning innen arbeidsrett og tilgrensende fagområder. Hovik arbeider blant annet med omstillings- og nedbemanningsprosesser, ansettelser og opphør av arbeidsforhold og andre personalsaker.

Hun bistår både offentlige og private arbeidsgivere og arbeidstakere, og har bred erfaring med prosessoppdrag for domstolene. Hovik har vært med å bistå arbeidsgivere og arbeidstakere i saker om omorganisering/nedbemanning og konkurransebegrensninger for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.

Arbeidserfaring
2016
Advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
2015
2016
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort DA
2013
2015
Advokatfullmektig, Advokatfirma Ræder DA
2011
2013
Trainee ved ulike advokatkontor i Oslo og Bergen
2010
2013
Arbeidsgruppeleder, Universitetet i Bergen
Utdanning
2008
2013
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2012
Valgfag, University of Cape Town, Sør-Afrika
Medlemskap

Medlem av Den Norske Advokatforening

Medlem av Norges Juristforbund