Malene Skjold Pettersen - Hjort
Hva leter du etter?

Malene Skjold Pettersen

Advokat

Malene Skjold Pettersen jobber hovedsakelig med familie-,  arve- og skifterett. Malene bistår særlig i prosedyreoppdrag innenfor disse rettsområdene.

Arbeidserfaring
2023
Advokat, Advokatfirmaet Hjort
2020
2022
Dommerfullmektig, Ringerike, Asker og Bærum tingrett
2018
2019
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort
2016
2018
Førstekonsulent, Sivilavdelingen, Justis- og beredskapsdepartementet
2012
2016
Trainee, diverse advokatfirmaet i Oslo
2014
Praktikant, Øvre Romerike tingrett
2013
Kollokvieleder, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo
Utdanning
2010
2016
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2014
Washington College of Law, American University