Hva leter du etter?

Malene Skjold Pettersen

Ansatt advokat

Sekretær: Hilde Ruud Vaadal

Advokat

Malene Skjold Pettersen er advokat i Hjorts avdeling for Familie- arv og skifte. Skjold Pettersen bistår særlig i prosedyreoppdrag innenfor disse rettsområdene.

Arbeidserfaring
2019
Advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
2018
2019
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort DA
2016
2018
Førstekonsulent, Sivilavdelingen, Justis- og beredskapsdepartementet
2012
2016
Trainee, diverse advokatfirmaet i Oslo
2014
Praktikant, Øvre Romerike tingrett
2013
Kollokvieleder, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo
Utdanning
2010
2016
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2014
Washington College of Law, American University