Linn Eckhoff Dolva | Hjort

Hva leter du etter?

Linn Eckhoff Dolva

Senioradvokat

Senioradvokat

Linn Eckhoff Dolva er senioradvokat i Hjorts avdeling for strafferett. Hun har mange års erfaring fra ØKOKRIM hvor hun de senere årene jobbet på korrupsjonsteamet med flere av de større internasjonale korrupsjonssakene.  Gjennom sin stilling i ØKOKRIM, og som forsvarer i økonomiske straffesaker, har hun omfattende erfaring med etterforskning og iretteføring av straffesaker innen økonomisk kriminalitet. Hun bistår også med juridisk rådgivning for foretak i forbindelse med antihvitvasking, antikorrupsjonstiltak og compliance. Dolva jobber også med tvisteløsing og prosedyre i sivile saker.

Arbeidserfaring
2017
Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort DA
2009
2016
Politiadvokat, ØKOKRIM
2007
2008
Dommerfullmektig, Fjordane tingrett
2006
2007
Dommerfullmektig, Moss tingrett
2005
2006
Førstekonsulent, Utenriksdepartementet (rettsavdelingen)
2004
2005
Førstekonsulent/rådgiver, Konkurransetilsynet
2004
Førstekonsulent, Utlendingsdirektoratet (asylavdelingen)
Utdanning
2004
Cand. jur., Universitetet i Oslo
Medlemskap

Medlem i Den Norske Advokatforening

Medlem i Juristforbundet