Hva leter du etter?

Kristian Nørgaard

Senioradvokat

Sekretær: Tonje Lunde

Senioradvokat

Kristian Nørgaard er senioradvokat i Hjorts avdeling for Arbeidsrett og virksomhetsstyring. Nørgaard har særlig kompetanse innen individuell arbeidsrett i privat og offentlig sektor, samt tvisteløsning. I tillegg har Nørgaard kompetanse innen kollektiv arbeidsrett og pensjon.

Nørgaard bistår innen et bredt spekter av arbeidsrettslige problemstillinger, herunder ved avtaleinngåelser og sluttavtaleforhandlinger, omstillinger og nedbemanninger, oppsigelser og avskjed, virksomhetsoverdragelser, konkurranseklausuler, arbeidstidsbestemmelser, innleie mv. Nørgaard har også ført- og bistått i en rekke saker for domstolene på alle nivåer. Nørgaard har også omfattende erfaring som foredragsholder innen arbeidsrettslige temaer både i privat og offentlig sektor.

Arbeidserfaring
2017
Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort DA
2015
2017
Advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
2013
2015
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort DA
2013
Trainee, Advokatfirmaet Hjort DA
2012
Trainee, Advokatfirmaet Haavind AS
2012
2013
Mastergradstipendiat i forskergruppen for statsrett, folkerett og internasjonale menneskerettigheter, Universitetet i Bergen
2010
2012
Foreleser, Treider Fagskoler
Utdanning
2007
2013
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
Medlemskap

Medlem i Den Norske Advokatforening