Hva leter du etter?

Katarina Buzatu

Ansatt advokat

Sekretær: Elisabeth Jensvold

Advokat

Katarina Buzatu er advokat i Hjorts avdeling for Arbeidsliv og virksomhetsstyring.

Buzatu har særlig kompetanse innen arbeidsrett og gransking. Buzatu bistår både private og offentlige virksomheter, samt privatpersoner. Hun har erfaring med å håndtere et bredt spekter av arbeidsrettslige problemstillinger innenfor privat- og offentlig sektor, gjennom rådgivning, forhandlinger, granskinger og rettssaker. Buzatu har blant annet omfattende erfaring fra omorganiserings- og nedbemanningsprosesser og større arbeidsrettslige granskinger.

I tillegg har Buzatu erfaring med forsvareroppdrag i straffesaker.

Arbeidserfaring
2018
Advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
2016
2018
Advokatfullmektig, Advokatifrmaet Hjort DA
2014
2015
Praktikantopphold ved ulike advokatfirmaer i Oslo
Utdanning
2010
2015
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
Medlemskap

Medlem av Norges Juristforbund

Medlem av Den Norske Advokatforening