Juni Solbrække | Hjort

Hva leter du etter?

Juni Solbrække

Advokatfullmektig

Advokatfullmektig

Juni Solbrække er advokatfullmektig i Hjorts avdeling for arbeidsliv og virksomhetsstyring. Hun har erfaring med forhandlinger av ulike type avtaler og tvisteløsning for domstolene. Solbrække bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere med arbeidsrettslige problemstillinger knyttet til blant annet oppsigelser, avskjed, lønnsbetingelser, sluttavtaler,  og konkurranseklausuler.

Solbrække tar også saker som angår barnefordeling og barnevern.

Arbeidserfaring
2019
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort DA
2017
2018
Konsulent, Utenriksdepartementet, Norges faste delegasjon til FN i New York
2016
2017
Praktikantopphold hos Kommuneadvokaten i Oslo, Finansdepartementet, Norsk Hydro, Advokatfirmaet Wiersholm og Advokatfirmaet Elden
2015
2016
Juridisk konsulent, Huseiernes Landsforbund
Utdanning
2019
Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
Medlemskap/tillitsverv

2020 – d.d. Styremedlem, Den internasjonale juristkommisjon – avdeling Norge (ICJ-Norge)

2019 – d.d. Leder av ICJ-Norges fagutvalg for virksomheters menneskerettighetsansvar

Medlem i Den Norske Advokatforening

Medlem i Juristforbundet

Publikasjoner

Rapport til Amnesty International Norge om lovregulering av virksomheters menneskerettighetsansvar, datert 15.08.2019.