Juni Solbrække - Hjort
Hva leter du etter?

Juni Solbrække

Advokat

Juni Solbrække arbeider med familie-, arve- og skifterett. Juni kan bistå klienter med ulike saker for domstolene, blant annet om skifteoppgjør, barnefordeling og barnevern. Hun tar også oppdrag som forsvarer i straffesaker, og har erfaring med arbeidsrett.

Juni er spesielt opptatt av menneskerettigheter og er styremedlem i Den internasjonale juristkommisjonen (ICJ), avdeling Norge.

Arbeidserfaring
2019
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort DA
2017
2018
Konsulent, Utenriksdepartementet, Norges faste delegasjon til FN i New York
2016
2017
Praktikantopphold hos Kommuneadvokaten i Oslo, Finansdepartementet, Norsk Hydro, Advokatfirmaet Wiersholm og Advokatfirmaet Elden
2015
2016
Juridisk konsulent, Huseiernes Landsforbund
Utdanning
2019
Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
Medlemskap/tillitsverv

Medlem i Den Norske Advokatforening

Medlem i Juristforbundet

Publikasjoner

Rapport til Amnesty International Norge om lovregulering av virksomheters menneskerettighetsansvar, datert 15.08.2019.