Jonas Thorsdalen Wik - Hjort
Hva leter du etter?

Jonas Thorsdalen Wik

Advokat

Jonas Thorsdalen Wik arbeider med arbeidsliv og virksomhetsstyring. Han bistår norske og internasjonale klienter i forhandlinger og tvisteløsning for domstolene, blant annet i saker om oppsigelse, permittering, konkurranseklausuler og midlertidig ansettelse. Jonas har også erfaring med granskninger rundt kravene til et forsvarlig arbeidsmiljø.

Tidligere har Jonas vært vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett. Han var tilknyttet ‘Arbeidsrettsgruppen’, som er ansvarlig for forskning og faglige oppgaver på instituttet. Jonas skrev masteroppgave med tittelen «Hvilke krav stilles til en fast ansettelse? Med særlig henblikk på arbeidstakers rett til «forutsigbarhet for arbeid», jf. aml. § 14-9 første ledd annet punktum».

Jonas har hatt traineeopphold i flere advokatfirmaer, blant annet i juridisk avdeling i LO.

Arbeidserfaring
2021
Advokat, Advokatfirmaet Hjort
2019
2021
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort
2018
2019
Vitenskapelig assistent, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo
2018
Trainee, Advokatfirmaet Hjort
2017
Trainee, LO juridisk avdeling
2017
Kollokvieleder, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo
Utdanning
2019
Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2017
Utvekslingsopphold ved KU Leuven
Medlemskap/tillitsverv

Den Norske Advokatforening

Juristforbundet