Jonas Thorsdalen Wik | Hjort

Hva leter du etter?

Jonas Thorsdalen Wik

Advokatfullmektig

Advokatfullmektig

Jonas Thorsdalen Wik er advokatfullmektig i Hjorts avdeling for arbeidsliv og virksomhetsstyring. Wik bistår norske og internasjonale klienter i forhandlinger og tvisteløsning for domstolene, blant annet i saker om oppsigelse, permittering, konkurranseklausuler og midlertidig ansettelse. Wik har også erfaring med granskninger rundt kravene til et forsvarlig arbeidsmiljø.

Tidligere har Wik vært vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett. Han var tilknyttet ‘Arbeidsrettsgruppen’, som er ansvarlig for forskning og faglige oppgaver på instituttet. Wik skrev masteroppgave med tittelen «Hvilke krav stilles til en fast ansettelse? Med særlig henblikk på arbeidstakers rett til «forutsigbarhet for arbeid», jf. aml. § 14-9 første ledd annet punktum».

Wik har hatt traineeopphold i flere advokatfirmaer, blant annet i juridisk avdeling i LO.

Arbeidserfaring
2019
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort DA
2018
2019
Vitenskapelig assistent, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo
2018
Trainee, Advokatfirmaet Hjort DA
2017
Trainee, LO juridisk avdeling
2017
Kollokvieleder, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo
Utdanning
2019
Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2017
Utvekslingsopphold ved KU Leuven
Medlemskap/tillitsverv

Den Norske Advokatforening

Juristforbundet