Iren Hanssen | Hjort
Hva leter du etter?

Iren Hanssen

Servicesentermedarbeider

Servicesentermedarbeider

Iren Hanssen er medarbeider i Hjorts servicesenteravdeling. Hun har omfattende erfaring fra støttefunksjoner i advokatkontor, eiendomsforvaltning og offentlig sektor.

Relevant erfaring

Sekretær eiendomsforvaltning

Advokatsekretær

Resepsjonist

Omsorgsfagarbeider

Utdanning
Kontor og administrasjon
Helse- og sosialfag