Inger Thorbjørnsen | Hjort

Hva leter du etter?

Inger Thorbjørnsen

Forretningsstøtte

Servicesentermedarbeider

Inger Thorbjørnsen er medarbeider i Hjorts Servicesenter. Hun har lang erfaring som sekretær i Hjort. Thorbjørnsen har bred, praktisk erfaring i å bistå advokater innenfor de fleste rettsområdene og yter sekretærbistand overfor advokater og kunder som benytter Hjorts Serviceavdeling.

Arbeidserfaring
2017
Servicesentermedarbeider, Advokatfirmaet Hjort DA
1989
2017
Sekretær, Advokatfirmaet Hjort DA
1986
1989
Skadebehandler, Storebrand AS
1984
1986
Skaderegistrerer, Storebrand AS
1983
1984
Protokollfører byretten/sekretær for byfogden, Stavanger tinghus
1981
1982
Sekretær for overlegen, Psykiatrisk avdeling 6B, Ullevål sykehus
1978
1980
Sekretær Stena Line Norge AS
1976
1978
Sekretær, Oscar Skotvedt Maskin AS
Utdanning
2005
2008
Akupunktur, Norsk naturmedisinsk fagskole
2000
2004
Helhetsterapeut, Norsk høgskole for helhetsterapi
1992
Kurs i Advanced Legal English
1985
1987
Forsikringseksamen, forsikringsengelsk, deltid
1978
1980
Bedriftsøkonom, Handelshøyskolen BI
1975
1976
Sekretærskole, Friundervisningen
Medlemskap / tillitsverv

2015-2016 Ansattrepresentant i Selskapsmøtet, Advokatfirmaet Hjort DA

2010-2014 Ansattrepresentant i Selskapsmøtet, Advokatfirmaet Hjort DA

2006-2010 Styremedlem i Advokatfirmaet Hjort DA

2008-2010 Styremedlem i Helhetsterapiforbundet

1994-2004 Meddommer/lagrettmedlem, Oslo tingrett / lagmannsretten