Hva leter du etter?

Heidi Kjær Trudvang

Senioradvokat

Sekretær: Hilde Ruud Vaadal

Senioradvokat

Heidi Kjær Trudvang er senioradvokat i Hjorts avdeling for Familie-, arv-, skifte- og barnerett. Trudvang bistår innen et bredt spekter på familie- og arverettens område.

Trudvang bistår blant annet med opprettelse av samboeravtaler og ektepakter, testamenter, skifteavtaler/avtaler om det økonomiske oppgjøret, skifteoppgjør mellom ektefeller/økonomisk oppgjør mellom samboere, generasjonsskifter, dødsboskifter, avtaler mellom barna, barnefordeling m.m., samt yter generell rådgivning og har bred erfaring med prosessoppdrag innenfor disse felter. Trudvang har omfattende erfaring med, og særlig kompetanse innen komplekse skifteoppgjør mellom ektefeller/samboere samt omfattende dødsboskifter.

Trudvang er også offentlig oppnevnt som bobestyrer ved Oslo byfogdembete og er fast advokat for diverse ideelle organisasjoner.

Arbeidserfaring
2015
Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort DA
2009
2015
Advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
2006
2009
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort DA
2005
2006
Vitenskapelig assistent, Universitetet i Oslo, Privatretten
Utdanning
2006
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
Medlemskap

Medlem i Den Norske Advokatforening

Publikasjoner

Artikkel i FAB nr. 2 for 2009: En gjennomgang og vurdering av rettspraksis etter ekteskapsloven § 46(2), med hovedvekt på Høyesteretts dom av 27. juni 2006 (Rt. 2006 s. 833)

Artikkel i Nytt i privatretten nr. 3 for 2006: omhandlende Høyesteretts dom inntatt i Rt 2006 s. 833 om lemping av en avtale om formuesordningen