Frank Almås - Hjort
Hva leter du etter?

Frank Almås

Partner

Frank Almås har særlig kompetanse innen kontrakts-, entrepriserett og prosedyre.

Han har omfattende erfaring med rådgivning til byggherrer, entreprenører, arkitekter, rådgivere og leverandører i forbindelse med kontraktsinngåelse, kontraktsoppfølgning, samt rådgivning og prosedyre ved tvisteløsning. I tillegg til faglig kompetanse har Almås god bransjekunnskap, og forståelse for hvilke utfordringer som erfaringsmessig kan oppstå i et byggeprosjekt.

Han har vært oppdragsansvarlig for en rekke store advokatoppdrag, og har erfaring med å organisere og lede teamarbeid. Han har også erfaring med å arbeide integrert i byggherreorganisasjoner som juridisk rådgiver i planleggings- og gjennomføringsfasen.

Almås prosederer jevnlig for domstolene og har en godkjent prøvesak for Høyesterett.

Relevant erfaring
  • Bistått flere store private byggherrer i forbindelse med bolig-, leilighets og næringsprosjekter.
  • Bistått flere entreprenører, arkitekter, rådgivere og leverandører i forbindelse med byggeprosjekter.
  • Bistått flere kommuner og interkommunale selskaper i forbindelse med bygge- og anleggsprosjekter.
  • Bistått flere industribedrifter i forbindelse med utbygginger, herunder anskaffelser av maskiner og prosessanlegg.
  • Kurs-/foredragsholder innenfor kontrakts- og entrepriserett
Arbeidserfaring
2014
Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
2012
2013
Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort DA
2004
2012
Advokatfullmektig/fast advokat/senioradvokat, Advokatfirmaet Haavind AS
2003
2004
Dommerfullmektig, Larvik Tingrett
2000
2003
Førstekonsulent/rådgiver, Finansdepartementet, Skattelovavdelingen
1999
2000
Vernepliktig jurist, Forsvarets overkommando, juridisk avdeling
Utdanning
2002
Bedriftsøkonom, Handelshøyskolen BI
1999
Cand. jur., Universitetet i Tromsø
Medlemskap

Medlem i Den Norske Advokatforening

Hjort entrepriseteam er anbefalt av The Legal 500 og Chambers and Partners, to internasjonale og høyt anerkjente rangeringsbyråer.

“The lawyers at Hjort understand our business and are able to look at legal problems from a broader perspective, considering all the possibilities when counselling us.” The Lagel 500