Frank Almås | Hjort

Hva leter du etter?

Frank Almås

Partner

Partner

Frank Almås har særlig kompetanse innen kontrakts-, entrepriserett og prosedyre.

Han har omfattende erfaring med rådgivning til byggherrer, entreprenører, arkitekter, rådgivere og leverandører i forbindelse med kontraktsinngåelse, kontraktsoppfølgning, samt rådgivning og prosedyre ved tvisteløsning. I tillegg til faglig kompetanse har Almås god bransjekunnskap, og forståelse for hvilke utfordringer som erfaringsmessig kan oppstå i et byggeprosjekt.

Han har vært oppdragsansvarlig for en rekke store advokatoppdrag, og har erfaring med å organisere og lede teamarbeid. Han har også erfaring med å arbeide integrert i byggherreorganisasjoner som juridisk rådgiver i planleggings- og gjennomføringsfasen.

Almås prosederer jevnlig for domstolene og har en godkjent prøvesak for Høyesterett.

Relevant erfaring
  • Bistått flere store private byggherrer i forbindelse med bolig-, leilighets og næringsprosjekter.
  • Bistått flere entreprenører, arkitekter, rådgivere og leverandører i forbindelse med byggeprosjekter.
  • Bistått flere kommuner og interkommunale selskaper i forbindelse med bygge- og anleggsprosjekter.
  • Bistått flere industribedrifter i forbindelse med utbygginger, herunder anskaffelser av maskiner og prosessanlegg.
  • Kurs-/foredragsholder innenfor kontrakts- og entrepriserett
Arbeidserfaring
2014
Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
2012
2013
Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort DA
2004
2012
Advokatfullmektig/fast advokat/senioradvokat, Advokatfirmaet Haavind AS
2003
2004
Dommerfullmektig, Larvik Tingrett
2000
2003
Førstekonsulent/rådgiver, Finansdepartementet, Skattelovavdelingen
1999
2000
Vernepliktig jurist, Forsvarets overkommando, juridisk avdeling
Utdanning
2002
Bedriftsøkonom, Handelshøyskolen BI
1999
Cand. jur., Universitetet i Tromsø
Medlemskap

Medlem i Den Norske Advokatforening