Dag Sørlie Lund - Hjort
Hva leter du etter?

Dag Sørlie Lund

Senioradvokat

Dag Sørlie Lund er spesialisert innenfor Europa-, konkurranse-, og statsstøtterett. Han har erfaring fra Rettsavdelingen i Utenriksdepartementet, EFTA-domstolen, EFTAs overvåkingsorgan (ESA), og som privatpraktiserende advokat.

Dag har særlig kompetanse innen EU/EØS- og konkurranserett, herunder regelverket om offentlig støtte og anbudsregelverket. Han har omfattende erfaring med håndtering av saker for EFTAs overvåkingsorgan, og har ført flere saker for både EU- og EFTA-domstolen. Han har blant annet ført sakene E-1/19 Andreas Gyrre v Staten v/Barne- og likestillingsdepartementet, som omhandler tolkningen av handelspraksisdirektivet, og sak E-5/19 ØKOKRIM v F og G, som angår tolkingen av markedsmisbruksdirektivet og definisjonen av markedsmanipulasjon.

Dag har bodd i Spania, Belgia og Luxembourg, og behersker både spansk og engelsk flytende.

Arbeidserfaring
2019
Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort
2018
Advokat, Advokatfirmaet Hjort
2016
2018
Seniorrådgiver, Seksjon for EØS- og handelsrett, Rettsavdelingen, Utenriksdepartementet
2015
2016
Utreder for dommer Per Christiansen, EFTA-domstolen
2013
2015
Rådgiver, Seksjon for EØS- og handelsrett, Rettsavdelingen, Utenriksdepartementet
2012
2013
Advokat, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange
2010
2012
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange
2009
2010
Trainee, EFTAs overvåkingsorgan (ESA)
Utdanning
2008
2009
LL.M. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spania
2002
2009
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
Medlemskap

Medlem av Den Norske Advokatforening

Medlem av Norges Juristforbund

Publikasjoner

«The Fosen-Linjen Saga From a Norwegian Perspective», artikkel om ansvarsgrunnlaget for brudd på anskaffelsesreglene i norsk rett i European Procurement & Public Private Partnership Law Review (forventet publisert høsten 2019).

«Nytt ESA-vedtak kan gjøre det lettere for norske kommuner å gi økonomisk støtte til lokale prosjekter». Kronikk om et vedtak vedrørende Leangbukten marina og adgang til å støtte lokale prosjekter etter EØS-avtalens statsstøtteregler i Kommunal Rapport, 15. august 2019.

«Flere bør ta loven i egne hender», kronikk med Pernille Edh Hasselgård om ESAs rapport om manglende bruk av privat håndheving av EØS-avtalens statsstøtteregler i Finansavisen 20. august 2019.

«Upresist om investeringsavtaler», kronikk med Erlend M. Leonhardsen i Dagens Næringsliv om bilaterale investeringsavtaler og Norges utkast til ny modellavtale

Kapittel om EU/EØS-retten og dens betydning for norsk arbeidsrett i Storeng, Beck & Due Lund: «Arbeidslivets spilleregler» (Universitetsforlaget, 2016).