Beatrice Brøndrup | Hjort

Hva leter du etter?

Beatrice Brøndrup

Ansatt advokat

Ansatt advokat

Beatrice Brøndrup er ansatt advokat i Hjorts avdeling for strafferett. Brøndrup opptrer som forsvarer, og har erfaring fra så vel omfattende økonomiske straffesaker som alminnelige straffesaker. Brøndrup bistår både private klienter og klienter fra næringslivet med vurdering av strafferettslige og straffeprosessuelle spørsmål, og har bistått både offentlige organ og næringslivsklienter i omfattende utredningsprosjekter. Brøndrup arbeider også med sivil tvisteløsning.

Brøndrup har tidligere erfaring fra bank- og finansrett med fokus på skipsfinansiering, hvor hun gjennom flere omfattende restrukturerings- og finansieringstransaksjoner opparbeidet seg god erfaring med finansiell dokumentasjon og prosjektledelse.

Arbeidserfaring
2020
Ansatt advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
2019
Sensor, Universitetet i Bergen
2018
2020
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort DA
2016
2018
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Wiersholm AS
2013
2014
Arbeidsgruppeleder, Universitetet i Bergen
2013
2014
Praktikantopphold ved ulike forretningsjuridiske advokatfirmaer
Utdanning
2011
2016
Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2015
Utvekslingssemester, Renmin University of China
Medlemskap

Den Norske Advokatforening