Aurora Orlin | Hjort

Hva leter du etter?

Aurora Orlin

Ansatt advokat

Advokat

Aurora Orlin er advokat i Hjorts avdeling for eiendom og entreprise, og arbeider hovedsakelig med kontrakts- og entrepriserett, husleie, tingsrett, boligrett, ekspropriasjon og skjønn.

Orlin bistår entreprenører, byggherrer og leverandører i forbindelse med kontraktsforhandlinger og utarbeidelse av kontrakter, herunder standardvilkår/standardkontrakter. Hun har bistått flere private utbyggere i store og mellomstore boligprosjekter, og har meget god kunnskap om mangelsoppfølging etter bustadoppføringslova og avhendingslova.

Hun har også bistått i flere større sluttoppgjørstvister innenfor bygg og anlegg, hovedsakelig på entreprenørsiden.

Videre arbeider hun med eierorganisering av eiendom, og har bistått i en rekke tvister i eierseksjonssameier.

Orlin har erfaring med tvisteløsning og prosedyre innenfor avdelingens fagområder, og prosederer jevnlig saker for domstolene. Hun har også prosedyreerfaring fra jordskifterettene.

Arbeidserfaring
2018
Advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
2016
2018
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort DA
2016
Vitenskapelig assistent ved Senter for europarett, Universitetet i Oslo
2015
Praktikantopphold, Regjeringsadvokaten
2015
Praktikantopphold, Lovavdelingen, Justisdepartementet
2014
2015
Praktikantopphold ved ulike advokatkontorer i Oslo og Bergen
2014
Praktikantopphold, Kommuneadvokaten i Oslo
2013
2014
Arbeidsgruppeleder, Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen
Utdanning
2011
2016
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
Medlemskap

Den Norske Advokatforening

Juristforbundet