Hva leter du etter?

Arne Gunnar Aas

Ansatt partner

Sekretær: Bodil E. Teig

Ansatt partner - Møterett for Høyesterett

Arne Gunnar Aas er ansatt partner i Hjorts avdelinger for strafferett og familie-, arv- og skifterett. Aas har særlig kompetanse innen strafferett og familierett, men arbeider også med arbeidsrett, fast eiendoms rettsforhold, psykisk helsevern og erstatningsrett.

Arbeidserfaring
2009
Partner/ansatt partner, Advokatfirmaet Hjort DA
2007
2009
Stedlig rådgiver med arbeidsfelt menneskerettigheter i Moldova, ansatt av Det norske Justisdepartement - Styrkebrønn-prosjektet
1981
2007
Advokat/Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
1980
1981
Dommerfullmektig, Hol sorenskriverembete
1977
1980
Politiaktor, Asker og Bærum politidistrikt
1977
Konsulent, Sjøfartsdirektoratet
Utdanning
1977
Cand. jur., Universitetet i Oslo
Kurs som fremtidig forsvarer ved Den internasjonale straffedomstol for krigsforbrytelser i Haag, Nederland
Medlemskap/tillitsverv

Den Norske Advokatforening

Menneskerettighetsutvalget i Den Norske Advokatforening

Fagutvalget for strafferett og prosess

Fra august 2015 medlem i Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker

Tidligere fast forsvarer for Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett og Høyesterett

Menneskerettighetsutvalget i Den Norske Advokatforening

Fagutvalget for strafferett og prosess