André M. Carlsen - Hjort
Hva leter du etter?

André M. Carlsen

Senioradvokat

André M. Carlsen er senioradvokat i Hjorts avdeling for familie, arv og skifte. Carlsen arbeider hovedsakelig med økonomisk familierett, arverett og barnerett og har 15 års erfaring med rådgivning og tvisteløsning innenfor disse fagområdene.

Carlsen har særlig kompetanse med økonomiske oppgjør ved separasjon og skilsmisse. Han bistår sine klienter med blant annet felleseieskifte, spørsmål om særeie, skjevdeling og oppgjør mellom samboere. Han prosederer også jevnlig spørsmål om foreldreansvar, fast bosted og samvær i foreldretvister.

Arverettslige og familierettslige saker har ofte forgreninger til andre rettsområder, blant annet kontraktsrett, forvaltningsrett og fast eiendoms rettsforhold. Som tidligere allmennadvokat, dommerfullmektig og utreder i Høyesteretts juridiske utredningsenhet, har Carlsen omfattende erfaring innenfor slike tilgrensende fagområder. Med allsidig erfaring fra domstolene har Carlsen opparbeidet seg en spisskompetanse innenfor tvisteløsning og prosedyre.

Arbeidserfaring
2020
Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort DA
2018
2019
Advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
2016
2018
Utreder, Høyesterett
2015
2016
Dommerfullmektig, Kongsberg/Kongsberg og Eiker tingrett
2010
2015
Advokat, Advokatfirmaet Høie
2008
2010
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Høie
2006
2008
Trainee, Advokatfirmaet Høie
Utdanning
2008
Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
Tilleggsfag: Selskapsrett, Universitetet i Oslo
Tilleggsfag: Arbeidsrett, Universitetet i Oslo
Tilleggsfag: Kommunalrett, Universitetet i Oslo
Medlemskap

Den Norske Advokatforening