Markedsføring i sosiale medier og videoblogg

Driver du markedsføring i sosiale medier (Facebook, Instagram, YouTube etc,), må du passe på å gjøre dette riktig. Markedsføringsloven gjelder ikke bare annonsøren, men også bloggere, youtubere og andre som fremmer salg av varer og tjenester i næring.

511026410

Mottar den som deler produktomtale i sosial medier betaling eller andre fordeler i form av for eksempel gratis tilgang til produkter og tjenester eller en andel av omsetningen, anses dette som markedsføring i lovens forstand.

De viktigste reglene er:

  • Markedsføringen må være merket  (helst med begrepene «annonse» eller «reklame») og tydelig skille seg fra det andre innholdet som legges ut på plattformen. Alle skal umiddelbart kunne forstå at det dreier seg om reklame.
  • Både annonsøren og den som legger ut omtale av produkter har et ansvar for at informasjonen er riktig, kan dokumenteres og ikke er egnet til å misoppfattes.
  • Man må være særlig oppmerksom ved markedsføring rettet mot barn. At det er reklame må da fremgå ekstra tydelig på et språk målgruppen kan forstå. Det er heller ikke tillatt å rette direkte oppfordringer om kjøp til barn.

De samme reglene gjelder også videoblogg på YouTube eller andre videodelingsplattformer. Ved bruk av slike plattformer, må man i tillegg passe på å følge kringkastingslovens regler om reklame, produktplassering og sponsing:

  • Dersom produktet som omtales er hovedfokuset i videoen, er det å anse som reklame og videoen må merkes skriftlig og på en tydelig måte som «reklame» eller «annonse» i skjermbildet på begynnelsen av videoen eller før produktet presenteres.
  • Dersom produktet ikke er i hovedfokus, men inngår som del av en historie eller annet redaksjonelt innhold, anses dette som produktplassering. Videoen skal da merkes skriftlig med «P- innholder produktplassering» i minst fire sekunder i begynnelsen og slutten av videoen.
  • Dersom det er betalt for videoen, men uten at det er tale om reklame eller produktplassering, anses dette som sponsing. Ved sponsing har sponsor ikke anledning til å påvirke innholdet i videoen og sponsors produkter og tjenester kan ikke vises. I motsatt fall anses dette som reklame eller produktplassering. Dersom det dreiser seg sponsing, er det tilstrekkelig at sponsor identifiseres muntlig eller skriftlig før og/eller på slutten av videoen.