Mariann_Andersen

Mariann Andersen

Senioradvokat

Mariann Andersen arbeider innen forretningsjuss, hovedsaklig selskapsrett, kontraktsrett og børs- og verdipapirrett. Hun har lang erfaring med transaksjoner og reorganiseringer.

Arbeidserfaring

 • 2012 Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort DA
 • 2008 Ansatt advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
 • 2000 - 2008 Advokat i Wiersholm, Mellbye & Bech
 • 1993 - 2000 Advokat i Borregaard Industries Limited (Orklas kjemidivisjon)
 • 1990 - 1993 Advokatfullmektig/advokat i Bugge, Arenz-Hansen & Rasmussen
 • 1989 - 1990 Dommerfullmektig Karmsund Sorenskriverembete
 • 1987 - 1989 Konsulent og førstekonsulent i Skattedirektoratets skatteavdeling

Utdanning

 • 1986 Cand. jur., Universitetet i Oslo

Medlemskap / tillitsverv

 • Medlem i Den Norske Advokatforening
 • Tidligere:
 • Medlem av klagenemnda for merverdiavgift

Annet

Medforfatter i Norsk skatteavtalerett, Oslo 2006, Arvid Aage Skaar m.fl.

Språk

 • Engelsk