Manuduksjon i sivilprosess - Hjort
Hva leter du etter?

Manuduksjon i sivilprosess

Torsdag 2. juni 2022
Kl. 16:00 – 17:45
Pizza og registrering fra kl. 15:30
Universitetsgata 7, 0164 Oslo

Velkommen til manuduksjon i sivilprosess hos Hjort, der prosedyre alltid har hatt en sentral plass.

Manuduksjonen holdes av Alex Borch og Ida Synnøve Solheim.

Forelesningen tar utgangspunkt i en praktikumsoppgave som sendes deltakerne ca. en uke før arrangementet. Oppgaven tar opp problemstillinger som er sentrale under læringskravene i sivilprosess.

Tilgrensende spørsmål og nyere rettspraksis blir også gjennomgått.

Manuduksjonen er rettet mot studenter ved 4. avdeling, og vi håper forelesningen blir til god hjelp før eksamen.

Vi legger opp til aktiv deltakelse under manuduksjonen.

Enkel servering i forkant av det faglige programmet.

Meld deg på her. Begrenset antall plasser.

Kontaktperson

Prosedyre har alltid hatt en sentral plass hos oss

Prosedyre og tvisteløsning har alltid vært en sentral del av Hjorts virksomhet. Firmaet har vært anerkjent som et ledende prosedyrefirma siden det ble etablert i 1893, og har gjennom årene prosedert en rekke sentrale saker som har satt presedens for rettsutviklingen.

Vi representerer både selskaper og privatpersoner, og fører hvert år flere hundre saker for tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett. 15 av våre advokater har møterett for Høyesterett, og firmaet er høyt rangert innenfor prosedyre av de internasjonalt anerkjente rangeringsbyråene Chambers & Partners og The Legal 500.