Manuduksjon i sivilprosess - Hjort
Hva leter du etter?

Manuduksjon i sivilprosess

Tirsdag 7. desember kl. 16:00-18:30
Tapas og registrering fra kl. 16:00
Universitetsgata 7, 0164 Oslo

Velkommen til manuduksjon i sivilprosess!

Manuduksjonen holdes av Alex Borch og Ida Synnøve Solheim.

Forelesningen tar utgangspunkt i en praktikumsoppgave som sendes deltakerne ca. en uke før arrangementet. Oppgaven tar opp problemstillinger som er sentrale under læringskravene i sivilprosess.

Med utgangspunkt i de problemstillingene som oppgaven reiser, vil tilgrensende spørsmål og nyere rettspraksis bli gjennomgått

Manuduksjonen er rettet mot studenter ved 4. avdeling, og vi håper forelesningen blir til god hjelp før eksamen.

Vi legger opp til aktiv deltakelse under manuduksjonen.

Maten serveres i forkant av manuduksjonen.

Meld deg på her. Begrenset antall plasser.

Kontaktperson