Kurs og seminarer

28. mars 2019:

Må ansiennitet vektlegges i nedbemanningsprosesser?

Tid 28. mars 2019 kl. 08:30-10:00
Frokost og registering fra kl. 08:00
Sted Hjorts lokaler, Akersgata 51
Silhouette of engineer and construction team working at site over blurred background for industry background with Light fair.Create from multiple reference images together (Silhouette of engineer and construction team working at site over blurred back


Den såkalte kampen om ansiennitetsprinsippet ved utvelgelse av overtallige er avklart av Høyesterett ved dom 28. februar. Hjort ønsker velkommen til frokostseminar hvor vi gjennomgår dommen og hvilke følger den kan få for virksomheter ved omstilling eller nedbemanning.

Seminaret holdes av advokatene Jarl Borgvin Dørre og Mette Stavnem Hovik, som representerte Skanska Norge AS. I tillegg til å gi sine egne vurderinger, gjennomgår foredragsholderne sentrale problemstillingene i saken:

 • Hvilken vekt arbeidsgivere må legge på ansiennitet i nedbemanningsprosesser
  • Etter arbeidsmiljøloven § 15-7
  • For virksomheter som i tillegg er bundet av Hovedavtalen LO-NHO § 8-2 og liknende tariffavtaler
 • Forholdet mellom lovbestemmelser og tariffavtale, samt mellom alminnelige domstoler og Arbeidsretten
 • Betydningen av lokale avtaler med tillitsvalgte
 • Saksbehandlingen ved nedbemanning
  • Bruk av subjektive underkriterier om personlig egnethet, som selvstendighet og samarbeidsevner
  • Kravet til dokumentasjon og etterprøvbare vurderinger

 

Deltakerlisten vil bli kjent for ansatte i Hjort

Kurset er ferdig.