Kurs og seminarer

22. august 2019:

Leverandørvalg og IKT-sikkerhet

Tid 22. august 2019 kl. 08:30-10:00
Frokost og registrering fra kl. 08:00
Sted Hjorts lokaler | Akersgata 51, 0180 Oslo

Rettslige krav til IKT-sikkerhet gjør seg gjeldende for både leverandør og kunder ved anskaffelser innenfor en rekke bransjer. God IKT-sikkerhet kan også være avgjørende for din virksomhets omdømme og operative evne

952984968

Seminaret gir en innføring i hvilke regler som gjelder for anskaffelser til samfunnskritisk virksomhet og offentlig forvaltning, hva virksomheter som er underlagt slike sikkerhetsregler må passe på ved valg av leverandør og hvordan lovpålagte krav om IKT-sikkerhet kan påvirke gjennomføringen av leveranser. Seminaret henvender seg til virksomheter som er underlagt særlige krav til sikkerhet og til leverandører som må oppfylle kravene.  

Kristin Veierød har spisskompetanse innenfor teknologi, media og kommunikasjon, og har inngående kjennskap til ekomsektoren. Kristin bistår blant annet med rådgivning om regulatoriske rammebetingelser og i IKT- og teknologiprosjekter. Hun har omfattende prosedyreerfaring.

Eivind Grimsø Moe arbeider med forretningsjuss med særlig fokus på kontraktsrett og selskapsrett. Eivind bistår flere klienter innenfor IKT- og teknologisektoren.

Petter Enholm har lang fartstid fra norsk IT-bransje, med selskapsdrift, prosjektledelse og generell rådgiving. Petter har personvern og avtale- og kontraktsrett som sitt spesialfelt.

Oppfølgingsmøte
Etter seminaret får deltakerne mulighet til et personlig møte på 20 minutter med en av foredragsholderne for å drøfte seminarets temaer videre. Her har du mulighet til å ta opp konkrete problemstillinger og få juridiske råd og innspill. Er dette av interesse, kryss av for oppfølgingsmøte eller kontakt marked@hjort.no.

Hjort-ukene 2019
Hjort-ukene er en årlig seminarrekke der vi hver morgen presenterer aktuelle problemstillinger. Du vil få servert god kaffe, juice og herlig frokost levert av Perlepikene. Seminarene holdes i våre lokaler i Akersgata 51 i Oslo, og det er kostnadsfritt å delta. Enkelte av seminarene blir raskt fulltegnet, så vi anbefaler å være tidlig ute med å reservere din plass. I etterkant av seminaret gir vi mulighet til et personlig møte med foredragsholderne for å drøfte seminarets temaer ytterligere.

Deltakerlisten vil bli kjent for ansatte i Hjort 

Kurset er ferdig.