Lars Fredrik Styren lite bw

Lars Fr. Styren

Partner

Lars bistår bedrifter, offentlige institusjoner og privatpersoner med rådgivning og tvisteløsning innen individuell og kollektiv arbeidsrett. Lars har omfattende erfaring med arbeidsrettslig prosedyre for de ordinære domstoler, samt for Arbeidsretten. Han har også vært dommerfullmektig.

Arbeidserfaring

  • 2019- Partner Advokatfirmaet Hjort DA
  • 2016-2018 Advokat NHOs arbeidsrettsavdeling
  • 2012-2015 Advokat Advokatfirmaet Hjort DA
  • 2010-2011 Dommerfullmektig Asker og Bærum tingrett
  • 2009 Dommerfullmektig Halden tingrett
  • 2007-2009 Advokatfullmektig/Advokat Advokatfirma Andenæs Aaløkken Veum DA

Utdanning

  • 2006 Mastergrad rettsvitenskap
  • 1998 Befalsskolen for Lett Luftvernartilleri

Medlemskap / tillitsverv

  • Advokatforeningen