Advokater i selskapsrett og transaksjoner (M&A) | Hjort
Hva leter du etter?

Selskapsrett og Transaksjoner (M&A)

Vårt fagmiljø for selskapsrett og transaksjoner (M&A) tilbyr tjenester innen alle sider av selskapsretten i vid forstand til selskaper av alle størrelser. Vår rådgivning har alltid fokus på klientens kommersielle behov, og med et mål om å skape merverdi for klientens virksomhet.

Selskapsrett spiller en sentral rolle ved all form for virksomhetsutøvelse. Våre spisskompetente advokater har lang erfaring innen strategisk og praktisk rådgivning, og har erfaring og bakgrunn som rådgivere til flere børsnoterte selskaper.

Vi har betydelig erfaring med å bistå styrer og ledelse, blant annet med corporate governance, styringsmodeller, restruktureringer, incentivordninger og organisasjonsmodeller. Vi rådgir våre kunder innenfor alle områder av selskapsretten; valg av selskapsform, overholdelse av selskapsrettslig lovgivning og strukturering av virksomheten. Vi bistår også med tvisteløsning knyttet til aksjonærkonflikter og andre typer konflikter.

Vi bistår våre klienter i alle typer oppkjøp (privat og public M&A), salg samt restruktureringer som fisjoner og fusjoner. Vi bistår fra innledende sonderinger og strategivurderinger, gjennom forhandlingsfasen og utarbeidelse av nødvendig dokumentasjon til gjennomføring.

Vi tror på kompakte M&A-team og en klar struktur for prosessledelse. I vårt M&A-arbeid fokuserer vi på å gi praktiske løsninger knyttet til risikohåndtering. For hver enkelt transaksjon tilføres bransjespesialister som utfyller teamet og tilbyr spisskompetanse.

Vi er anerkjent som et av de ledende advokatfirmaer i Norge innenfor sivilrettslig prosedyre og en stadig økende del av vår prosedyrevirksomhet omhandler forretningsjuridiske saker av alle typer, også innenfor børs og verdipapirrett, selskapsrett og skatterett.

The group has notable expertise in the energy and real estate sectors

– Legal 500