Advokatbistand i restrukturering og insolvens | Hjort
Hva leter du etter?

Restrukturering og insolvens

Hjort bistår i alle spørsmål relatert til restrukturering og insolvens. Vårt team er satt sammen av advokater med ulik spesialkompetanse. Dette gjør oss meget godt rustet til å bistå virksomheter som står overfor i økonomisk utfordrende situasjoner, enten det er som fordringshaver eller som skyldner.

Har du spørsmål knyttet til Restrukturering og insolvens? Kontakt oss for å høre mer om dine muligheter
Kontakt oss

Kontakt restrukturering og insolvens

Send oss en e-post, ring 22 47 18 00 eller fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt med deg.

NO - Kontakt oss - Restrukturering og insolvens

Vi bistår selskaper, inkludert styre og daglig leder, kreditorer, långivere og låntakere i forhandlinger om restrukturering og/eller refinansiering av virksomheten, samt i spørsmål om oppbud og konkurs.

Som et av Norges ledende advokatfirmaer innen tvisteløsning håndterer vi også prosessoppdrag innen fagfeltet.

Gjennom et nært samarbeid med ledende advokatfirmaer i de fleste land i verden kan vi dessuten tilrettelegge for effektiv bistand på tvers av landegrensene.

Vi bistår med blant annet:
  • Selskapsgjennomgang og vurdering av handlingsalternativer knyttet til økonomiske krisesituasjoner, herunder egenkapitalspørsmål, lånetransaksjoner og sikkerhetsstillelser
  • Rådgivning og tvisteløsning knyttet til mulig ansvar for styre, daglig leder, revisor og regnskapsfører når selskaper får økonomiske utfordringer
  • Gjennomgang og reforhandling av avtaler med banker og kreditorer, herunder refinansiering av lån og kreditter
  • Håndtering av ansatte, herunder permitteringer, oppsigelser mm
  • Tvangsfullbyrdelse, herunder inndrivelse av pengekrav og realisasjon av sikkerhet
  • Etablering av sikkerhet, herunder midlertidig sikring av krav
  • Gjeldsforhandlinger, både rettslige og utenrettslige
  • Restrukturering som følge av insolvens og lignende situasjoner
  • Konkurs- og panterettslige spørsmål