Hva leter du etter?

Næringsliv

Olje og Gass

Hjorts advokater har særlig kompetanse på de miljømessige utfordringer som kan oppstå i forbindelse med nedstenging og fjerning av oljeinstallasjoner, og har som ett av svært få advokatfirmaer i landet, prosedert temaet for domstolene.

Vi kan bidra med identifisering av behov, forhandlinger, tvisteløsning og konflikthåndtering.

Vi bistår ikke bare i avslutningsfasen, men ved spørsmål knyttet til operatørskap og eierforhold på norsk sokkel, herunder myndighetskontakt, regulatoriske forhold, og i forbindelse med konflikthåndtering. Vi har prosedert en rekke saker knyttet til tolkningen av samarbeidsavtaler, samordningsavtaler og tredjepartsavtaler.

Miljømessige utfordringer knyttet til petroleumsvirksomheten, er et annet område våre advokater kan bistå med. Firmaet har også bred kompetanse når det gjelder granskninger og helhetlig korrupsjonsbistand.

Vi bistår både oljeselskaper, oljeserviceselskaper og leverandører.