Miljørett - Hjort
Hva leter du etter?

Miljørett

Hjort er et ledende advokatfirma innen miljø- og klimarett. Å bekjempe klimaendringer og redusere utslipp er blant vår generasjons viktigste oppgaver.

Sammen med vårt energi- og fornybarteam gir vi markedsledende råd og bistand i miljørettslige spørsmål til store industribedrifter, energiselskaper, eiendomsutviklere og bedrifter innenfor en rekke markedsområder.

Partnerne Frode A Innjord og Kristian Brandt er begge ledende personer på feltet og har lang erfaring med miljørett. I tillegg har vi en rekke advokater med miljørettslig erfaring innen ulike praksisområder, som eiendomsutvikling og -planlegging, transaksjoner og compliance.

Hjort bistår klienter med råd og tvisteløsning i forbindelse med:

  • Forurensning, utslippstillatelser og oppfyllelse av miljøkrav
  • Lisensspørsmål i forbindelse med applikasjon, revisjon, oppgradering og utvikling mm.
  • Avtaler om samarbeid, oppkjøp, fusjoner og andre transaksjoner
  • Erstatningskrav og straffansvar