Kommunikasjon, media og teknologi

Den teknologiske utviklingen går fort, og informasjon og kommunikasjonsteknologi spiller en stadig større rolle for de fleste virksomheter. Samtidig blir skillet mellom teknologi og tradisjonell industri stadig mindre. Dette utfordrer ofte både markedmekanismer, etablerte forretningsmodeller og juridisk tankegang, samtidig som det gir muligheter for aktører som klarer å nyttiggjøre seg av mulighetene i sin virksomhet.

Det er viktig å forstå helheten, både for å kunne foreta gode juridiske og forretningsmessige valg og for å kunne gi gode juridiske råd. Vi har et sterkt fagmiljø og lang praktisk erfaring både innen teknologi, media og kommunikasjon, med grundig bransjeforståelse og kjennskap til de juridiske problemstillinger som markedsaktørene gjerne møter.

Vi bistår flere sentrale aktører i disse markedene i alle typer saker, og er oppdatert på de teknologiske og bransjemessige trendene. Vår rådgivning skjer ofte i skjæringsfeltet mellom juss, teknologi og nye forretningsmodeller.

Vi bistår gjerne som din strategiske sparringspartner ved utviklingen av forretningsmodeller og i tilpasninger av virksomhet til regulatoriske rammebetingelser, samt ved forhandlinger og tvisteløsning innen området.

Vi er vant til å jobbe både med og mot internasjonale aktører og med grenseoverskridende juridiske problemstillinger.

Våre tjenester innenfor teknologi, media og kommunikasjon omfatter blant annet:

  • IT og teknologi
  • Media og markedsføring
  • Immaterialrett
  • Elektronisk handel
  • Personvern og informasjonsbehandling
  • Elektronisk kommunikasjon og kringkasting

Hjort er anbefalt av internasjonale ratingbyråer slik som Chambers Europe, Chambers Global og Legal 500 innen kommunikasjon, media og teknologi (TMT) og immaterialrett.

 

Latest news about Kommunikasjon, media og teknologi

More stringent rules regarding consent to the use of cookies

New requirements aimed at preventing marketing that may cause body-image pressure for children and young adults

“Sustainable” or “environmentally friendly” – what do you mean and can you prove it?