KOLEMO 3.0 - To skritt frem og ett tilbake?

Energi Norge har nylig lansert versjon 3.0 av standard kontraktsbestemmelser for levering og montering av elektromekanisk utstyr, bedre kjent som KOLEMO. Det generelle inntrykket er at den nye versjonen er bedre enn tidligere versjon, men fra leverandørhold har det også vært kritiske stemmer.

newtons_cradle

KOLEMO-kontrakten er laget spesielt for og av kraftindustrien, og er nok best egnet for større nybygg av kraftnett og -anlegg innen vannkraftsektoren. Som kontraktsdokument gir den nye versjonen et godt utgangspunkt for å regulere den typen leveranser den er beregnet for, men standarden oppleves nok fortsatt som litt umoden på enkelte punkter.

I den nye versjonen er mange av de mer kontraktstekniske utfordringene med tidligere versjon forsøkt rettet via omstruktureringer og språklige endringer. Den nye versjonen inneholder også bestemmelser om et konfliktløsningsråd som man har hatt gode erfaringer med i bygg- og anleggsbransjen, og som kan føre til smidigere konflikthåndtering. Det er lagt opp til noe større fleksibilitet ved at enkelte punkter er flyttet til vedlegg fremfor i de alminnelige avtalebestemmelser, og det er inntatt mer oppdaterte bestemmelser om samfunnsansvar og etikk mv. Dessuten er den engelske versjonen betydelig oppdatert.

Endringer i bestemmelser om reklamasjon, sluttoppgjør, sikkerhetsstillelse og forsinkelsesansvar fremstår som mer kontroversielle i forhold til leverandørene. Her har det også skjedd en tydelig innstramning i favør av kunden i forhold til forrige versjon, og man går også forholdsvis langt i å legge kommersielle føringer i standardvilkårene. Kontrakten kan neppe anses som noen nøytralt fremforhandlet avtale slik den nå foreligger, og man må nok forvente at mange leverandører vil ønske å forhandle seg bort fra standardens bestemmelser på en del punkter.

Den nye versjonen er allerede tatt i bruk på flere prosjekter, og tiden vil vise hvilke tilpasninger som blir nødvendige og vanlige. Så vidt vi erfarer er det snakk om en KOLEMO 3.1 som vil ta inn umiddelbare erfaringer og noen av leverandørindustriens innvendinger til den nye versjonen, i tillegg til retting av mer åpenbare henvisningsfeil mv. Det er også varslet en forenklet versjon av standarden til bruk på mindre prosjekter.