Klageportal for netthandel - nye krav til informasjon og avtaler

Alle bedrifter som selger varer og tjenester via Internett til forbrukere, må oppdatere sine avtalevilkår og nettsider med informasjon om en felleseuropeisk klageportal.

Klager netthandel

Fra og med 25. august 2017plikter alle næringsdrivende som inngår avtaler med forbrukere via Internett, å ha en lett tilgjengelig lenke til den felleseuropeiske klageportalen for nettbasert tvisteløsning i forbrukersaker. Informasjon om klageportalen skal også fremgå av generelle avtalevilkår. Der en næringsdrivende markedsfører sine varer og tjenester overfor forbrukere ved hjelp av e-post, skal også slike e-poster inneholde en lenke til plattformen.

Bakgrunnen for disse nye kravene er at Norge nå har sluttet seg til EUs felles nettplattform for forbrukertvister. Dette har skjedd gjennom en endring i markedsføringsloven som nå har trådt i kraft.

Klageordningen er særlig tenkt å bidra til en mer effektiv løsning av forbrukertvister som er oppstått i forbindelse med nettsalg av varer og tjenester over landegrensene, men vil også gjelde for norske næringsdrivende som kun eller hovedsakelig selger til norske forbrukere. Plattformen representerer i seg selv ikke noe nytt klageorgan, men skal bidra til å hjelpe forbrukere som ønsker å klage på en vare eller tjeneste med å få kontakt med korrekt klageorgan. Plattformen kan så også brukes for videre kommunikasjon mellom klager, innklaget og det aktuelle klageorganet fram til saken er ferdigbehandlet.