Koronaviruset | Hjort
Hva leter du etter?

Aktuelt

Nyheter og aktuelle tema fra ulike rettsområder og bransjer

Koronaviruset, Næringsliv

Norge stenger

Siden mars ifjor har samfunnet måttet tåle store og uforutsigbare belastninger som følge pandemien og de restriksjoner som besluttes og innføres av myndigheter og bedrifter. Bygge- og anleggsbransjen har tatt sin del av belastningene, men har i stor utstrekning opprettholdt produksjonen gjennom denne perioden. Fra 29. januar 2021 er hovedregelen – foreløpig i to uker fremover – at kun norske statsborgere og utlendinger som er bosatt i Norge får reise inn i landet. Dette vil raskt få stor betydning for en rekke aktører i bransjen og reiser både kontrakts-, arbeids- og strafferettslige spørsmål.

Koronaviruset, Næringsliv

Sommerferie, koronakrise, permittering og ferieavvikling – hvilke regler gjelder?

Sommeren nærmer seg og mange arbeidsgivere og arbeidstakere har spørsmål knyttet til ferieavvikling i den spesielle situasjonen Koronaviruset har medført. Hvilken betydning har det for ferieavvikling at arbeidstakere i bedriften er permittert? Har arbeidstaker rett til å endre eller utsette allerede avtalt ferietid på grunn av karantene- eller reisebegrensninger? Når skal de ansatte motta feriepenger?