Karriere i Hjort

Vi har til enhver tid behov for dyktige mennesker som kan bygge firmaet videre. Hos oss står spennende utfordringer i kø for den rette.

Møterom4 - 4


Hjort har en unik sammensetning av forretningsjus, personjus og prosedyrevirksomhet som er med på å skape en spennende og mangfoldig kultur.

Advokatene hos oss blir daglig stilt overfor krevende faglige og menneskelige utfordringer – i møte med klienter i personlige kriser, komplekse forretningsmessige problemstillinger og foran domstolene.

Derfor er vi nødt til å stille høye krav til faglig kompetanse og personlig egenskaper. Fordi kombinasjonen av faglig dyktighet, høy integritet og et godt arbeidsmiljø er nøkkelen til å lykkes i en krevende bransje.

  «Noe av fundamentet med det å jobbe hos Hjort er å jobbe med noe meningsfylt!»

Inspirasjon i faglig felleskap

Som ansatt i Hjort blir du en del av et sterkt og engasjert fagmiljø. Firmaets satsing på og sterke posisjon innenfor prosedyre appellerer både til nyutdannede og erfarne jurister og bidrar i betydelig grad til at vi rekrutterer blant de beste kandidatene.

Våre advokater oppnår tidlig stor grad av selvstendighet og ansvar overfor klientene.

Vi mener at et godt arbeidsmiljøet er viktig for at våre medarbeidere skal prestere best mulig, og vi legger mye ressurser i oppfølging og nært samarbeid med kolleger, blant annet gjennom faggrupper og fadderordninger, i tillegg til sosiale tiltak.

Vi tror på at det å trives og ha det gøy på jobben gir resultater.

 

Speiler samfunnet vi lever i

Hos Hjort treffer du mennesker i ulike livssituasjoner og får innsikt i alle deler av samfunnet. Vi har advokater med bakgrunn fra næringslivet, offentlig forvaltning, domstolene og Regjeringsadvokaten.

Vi bidrar aktivt til rettsutviklingen gjennom deltagelse i offentlig utvalg, gjennom faglige publikasjoner og i prosess innenfor våre hovedområder.

Ved å representere et mangfold av klienter, gjennom uavhengig opptreden og med etisk tydelighet skal vi ivareta vår forpliktelse i samfunnet som advokater.

Vi kan tilby gode betingelser og et sosialt og inspirerende arbeidsmiljø. Som advokat hos Hjort vil du merke at en hovedmålsetning er at våre advokater skal lykkes. Vi ser på suksessrike og fornøyde advokater som helt avgjørende for både klientene og firmaet.

Virker dette spennende hører vi gjerne fra deg!