Immaterialrett

Opphavsrett

Vi bistår med rettighetsklarering av opphavsrettlig beskyttet materiale, herunder film, kringkastingsinnhold, tekst, musikk, fotografier, dataprogrammer, databaser og annet innhold på internett.

Opphavsretten og tilknyttede mediemarkeder er preget av internasjonalisering og rask teknologisk utvikling. Våre advokater har inngående kjennskap til både norsk og EU-rettslig regelverk på opphavsrettens område, kombinert med relevant bransjekunnskap gjennom oppdrag fra flere aktører innenfor blant annet TV, film, musikk og innholdsdistribusjon. Vi gir målrettede og strategiske råd knyttet til klarering og lisensiering av opphavsrettslig beskyttet materiale, herunder tvangs- og avtalelisenser og forhandlinger med kollektive rettighetshaverorganisasjoner.

Våre advokater har blant annet lang erfaring med innholdsproduksjon, kringkastingsdistribusjon, samt erverv og utnyttelse av rettigheter på nye medieplattformer, herunder nye strømmetjenester. Vi har også erfaring med opphavsrettslige problemstillinger innen utdanningssektoren.

Siste saker om Opphavsrett

Opphavsrettskrenkelser på nett - hvor kan man saksøke eller bli saksøkt?