Kurs og seminarer

26. august 2019:

Hvordan avdekke og stanse ulovlige handlinger mot bedriften?

Tid 26. august 2019 kl. 08:30-10:00
Frokost og registrering fra kl. 08:00
Sted Hjorts lokaler | Akersgata 51, 0180 Oslo

Mange bedrifter opplever å bli utsatt for ulovlig markedsadferd fra andre aktører. Informasjonstyveri, grove kontraktsbrudd og bedrageri er eksempler på dette, men virksomheter kan også bli involvert i ulike tvister med konkurrenter eller kontraktsparter. For å vinne frem saken er det avgjørende å fremskaffe bevis som opplyser sakens faktum. Det kan også være nødvendig å stanse den ulovlige adferden umiddelbart. Mange firmaer opplever at motparten ikke har midler til å dekke kravet kan da være nødvendig å sikre sitt krav med arrest i motpartens eiendeler.

958626050


Vil går gjennom virkemidler, strategier og fallgruver når din bedrift har behov for å avdekke ulovligheter, sikre bevis, stanse ulovlige handlinger, og skaffe sikkerhet for økonomiske krav.

Hjort har et av landets ledende fagmiljøer innenfor prosess. Tre av våre eksperter vil gi praktiske råd og se nærmere på hvilke muligheter tvisteloven gir for å sikre bevis og sine krav gjennom midlertidig forføyning og arrest.

Nils Christian Langtvedt er spesialisert innen sivil tvisteløsning og som forsvarer i økonomiske straffesaker. Han bistår regelmessig klienter med selskaps- og kontraktsrettslig rådgivning. Nils Christian har omfattende erfaring med bevissikring og midlertidig forføyning, og bistår med strategisk rådgivning gjennom hele prosessen.

Pål Sverre Hernæs har prosedert et betydelig antall sivile saker og økonomiske straffesaker. Han bistår regelmessig selskaper og organisasjoner med bevissikring, og har lang erfaring med midlertidig forføyning og arrestsaker. Pål har tidligere arbeidet som politiadvokat ved Oslo politidistrikt og Økokrim.

Ole Iversen Kalvø arbeider med forretningsrådgiving innenfor selskapsrett og transaksjoner. Ole bistår regelmessig på sivile prosessoppdrag, og har særskilt erfaring med bevissikring ved informasjonstyveri.

Oppfølgingsmøte
Etter seminaret får deltakerne mulighet til et personlig møte på 20 minutter med en av foredragsholderne for å drøfte seminarets temaer videre. Her har du mulighet til å ta opp konkrete problemstillinger og få juridiske råd og innspill. Er dette av interesse, kryss av for oppfølgingsmøte eller kontakt marked@hjort.no.

Hjort-ukene 2019
Hjort-ukene er en årlig seminarrekke der vi hver morgen presenterer aktuelle problemstillinger. Du vil få servert god kaffe, juice og herlig frokost levert av Perlepikene. Seminarene holdes i våre lokaler i Akersgata 51 i Oslo, og det er kostnadsfritt å delta. Enkelte av seminarene blir raskt fulltegnet, så vi anbefaler å være tidlig ute med å reservere din plass. I etterkant av seminaret gir vi mulighet til et personlig møte med foredragsholderne for å drøfte seminarets temaer ytterligere.

Deltakerlisten vil bli kjent for ansatte i Hjort

Kurset er ferdig.