Husk å revidere eldre arbeidsavtaler med konkurranse- eller kundeklausuler før nyttår 2016/17

Konkurransebegrensende arbeidsavtaler må revideres i samsvar med de nye bestemmelsene i arbeidsmiljøloven kapittel 14A før 2017.

iStock_000004043295Large_klokke

De nye reglene som trådte i kraft 1. januar i år, innebærer blant annet en tidsbegrensning på inntil ett år for konkurranse- og kundeklausuler, samt et ubetinget krav om kompensasjon til arbeidstaker dersom konkurranseklausuler gjøres gjeldende.

Reglene gjelder automatisk for alle nye arbeidsavtaler som er inngått i 2016. Partene i arbeidslivet har fått frist ut inneværende år for å revidere eldre avtaler med konkurranse- eller kundeklausuler.

For å unngå ubehagelige overraskelser og ikke minst være trygg på at eksisterende avtaler fortsatt er gyldige etter 2016, anbefaler vi at eksisterende klausuler gjennomgås og revideres ved behov. I motsatt fall kan arbeidsgiver risikere at avtalte konkurransebegrensninger ikke kan gjøres gjeldende hvis arbeidsforholdet opphører etter 2016. Arbeidstaker kan da stå fritt til konkurrerende virksomhet etter utløpet av oppsigelsestiden.

Hjort har siden januar i år revidert både eksisterende og nye konkurranse- og kundeklausuler tilpasset det nye regelverket og våre klienters kommersielle behov. Høsten 2016 har vi også utgitt boken «Konkurransebegrensninger i arbeidsforhold» på Universitetsforlaget, den første bokutgivelsen som behandler de nye reglene i arbeidsmiljøloven kapittel 14A.