Høstseminar i arbeidsrett 2022 - Hjort
Hva leter du etter?

Høstseminar i arbeidsrett 2022

Våre anerkjente arbeidslivsadvokater inviterer til seminar.
Torsdag 22 september
kl 12:00-16:30

Arbeidstakere stiller stadig høyere krav til hvordan arbeidsgivere opptrer og ivaretar deres interesser. Dagens arbeidsliv preges av at mennesker og begivenheter må håndteres riktig, slik at man unngår feil som kan få alvorlige konsekvenser for både renommé og lønnsomhet.

Seminaret vil ta for seg nyheter innenfor arbeidsretten, tilrettelegging for ansatte med redusert arbeidsevne, bruk av hjemmekontor, den nye åpenhetsloven, håndtering av varslingssaker, arbeidsgivers adgang til å gjøre endringer i arbeidsvilkår i kraft av styringsretten og hvordan man bør gå frem for å gjennomføre en forsvarlig nedbemanning. For mer informasjon, les programmet under.

Seminaret koster 1200 kr per deltaker, påmelding er bindende. Begrenset antall plasser.

Meld deg på her.

Program

12.00 – 12.15

Kaffe og registrering

12.15 – 12.45

Nyheter i rettsutviklingen

Vi gjennomgår nye og viktige rettsavgjørelser innenfor arbeidsretten, samt sentrale lov- og forskriftsendringer vedrørende blant annet bruk av innleie og deltidsstillinger.

Ved partner Lars Fredrik Styren

12.45 – 13.15

Tilrettelegging for ansatte med redusert arbeidsevne

Alle arbeidsgivere har plikt til å tilrettelegge for arbeidstakere med redusert arbeidsevne. Vi ser nærmere på hvor langt denne plikten rekker i lys av Widerøe-dommen avsagt av Høyesterett 16. februar 2022.

Ved partner Alex Borch

 

13.15-13.30

Pause

13.30 – 14.00

Hjemmekontor

Fra 1. juli 2022 trådte den nye hjemmekontorforskriften i kraft. Vi gir en praktisk gjennomgang av hvilke krav som følger av forskriften og hvilke utviklingstrekk vi har sett i kjølvannet av pandemien.

Ved partner Claude A. Lenth

14.00 – 14.30

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneske-rettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon. Loven pålegger virksomheter en
informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Hva innebærer dette for arbeidsgiver?

Ved partner Christopher Hansteen

14.30 – 14.45

Pause

14.45 – 15.15

Håndtering av varslingssaker

Et praktisk blikk på hvordan man som arbeidsgiver bør håndtere varslingssaker. Mange arbeidsgivere er raske til å sette ut varslinger til ekstern granskning. Når er dette nødvendig, og hva kan man som arbeidsgiver håndtere selv?
Ved partner Anne Marie Due

15.15 – 15.45

Arbeidsgivers adgang til å endre arbeidsvilkår i kraft av styringsretten

Arbeidsgivers styringsrett er et sentralt emne innenfor arbeidsretten. Vi frisker opp grensene for styringsretten blant annet i lys av Hotel-Bristol saken som er sluppet inn til behandling i Høyesterett.

Ved partner Einar Engh

15.45 – 16.00

Pause

16.00 – 16.30

En forsvarlig nedbemanning

En praktisk gjennomgang av hvordan en forsvarlig nedbemanning gjennomføres, samtidig som man sikrer et godt arbeidsmiljø,
motiverte ansatte og et godt forhold
til tillitsvalgte. Herunder gjennomføring av drøftelser med de tillitsvalgte, ledertreningog involvering av de ansatte.

Ved partner Jens Kristian Johansen og HR manager i Tietoevry Per W. Thompson.

Thompson har i over 30 år hatt erfaring med omorganiseringer i IT bransjen – Fellesdata, Ergo Group, Evry og nå Tietoevry

16.30

Vin og tapas