Hjortreise med Sigurd Klem - Hjort
Hva leter du etter?

Hjortreise med Sigurd Klem

Vinteren 2023 starter Sigurd Klem som advokatfullmektig i Hjorts avdeling for familie,- arv- og skifterett.

Idet Sigurd Klem tar fatt på livet som advokatfullmektig, kan han allerede vise til en solid fartstid i firmaet. Sigurd sin Hjortreise begynte nemlig som studentmedarbeider for over fire år siden. Fra 2018 til i dag har han figurert i en rekke ulike stillinger, og på nyåret tar han steget ut i et liv som advokatfullmektig. Vi tok en prat med Sigurd om hans reise i firmaet, og hva han tenker om den nye hverdagen.

Du har allerede jobbet her mer enn fire år. Hva er grunnen til at du har trivdes så godt?

Hovedårsaken til det er på grunn av menneskene. Hjort består av et mangfold av personligheter fra en rekke forskjellige fag- og rettsområder, som sammen bidrar til en god kultur både arbeidsmessig og sosialt.

På reisen fra studentmedarbeider til advokatfullmektig - hvilke erfaringer har du gjort deg?

Jeg har hatt ganske mange stillinger og vikariat i Hjort, så det finnes en del erfaringer å velge av. Hvis jeg skal trekke frem noe som jeg er spesielt glad for å ha med meg i ryggsekken videre, så må det være den muligheten jeg har fått til å bli kjent med advokatbransjen og Hjort fra flere innfallsvinkler. Ikke bare får man en respekt for alle de støttestillingene som hører til i en advokatvirksomhet, men man knytter også nærmere kjennskap til hvilke menneskelige og materielle ressurser som eksisterer på huset. Dette er noe man gjerne får bruk i arbeidshverdagen som advokatfullmektig. 

Ikke bare får man en respekt for alle de støttestillingene som hører til i en advokatvirksomhet, men man knytter også nærmere kjennskap til hvilke menneskelige og materielle ressurser som eksisterer på huset.

Hvilket utbytte har du hatt av å være markedstrainee under masterskrivingen?

Jeg føler ikke nødvendigvis det ga meg så mye utbytte for masterskrivingen i seg selv, men det har gitt meg et utbytte på mange andre måter. Som student så er man gjerne avhengig av et levebrød ved siden av studielånet, og da er det ekstra interessant å kunne ta seg til et arbeid som bidrar til mer enn å betale regningene. Selv om markedsarbeid ikke involverer juridisk problemløsning, så er det likefullt et arbeid som gjør seg relevant for jurister. Hvordan man fremstår og presenterer seg selv mot markedet er bestemmende for tilførselen av klienter, og dermed – satt på spissen – avgjørende for om man i det hele tatt får muligheten til å praktisere juss.

Som student så er man gjerne avhengig av et levebrød ved siden av studielånet, og da er det ekstra interessant å kunne ta seg til et arbeid som bidrar til mer enn å betale regningene.

Og nå venter oppgaver som fullmektig innen familie-, arve- og skifterett (FAS). Hvorfor akkurat dette fagfeltet?

Det er egentlig mange rettsområder som jeg hadde lyst til å jobbe innenfor. Jeg gjorde meg derfor opp noen tanker om hvordan jeg liker å jobbe best. Når det kommer til FAS så er det mye menneskelig kontakt, og man får bruke kompetansen sin til hjelp for mennesker som gjerne befinner seg i en vanskelig situasjon. Videre skal man undersøke om det er rom for å gjøre forhandlinger med en motpart, og hvis hensiktsmessig bringe tvisten inn for en domstol å vurdere.

Klienthåndtering, forhandlinger og prosedyre er det jeg finner mest interessant med å være advokat(fullmektig), og noe jeg savnet mer av på studiet. Derfor er FAS-avdelingen et veldig riktig sted for meg å være. Dessuten er det et overraskende interessant fagfelt å jobbe innenfor. På den ene siden er jussen veldig praktisk og relaterbar, samtidig som at det finnes en rekke interessante problemstillinger som virkelig utfordrer deg som jurist.

Det er heller ingen hemmelighet at FAS-avdelingen i Hjort har et godt omdømme, og at vi har noen skikkelige arbeidshester i stallen. Jeg får derfor mulighet til å lære av kollegaer som kan det de holder på med, og det er noe som virkelig inspirerer meg i hverdagen.

Klienthåndtering, forhandlinger og prosedyre er det jeg finner mest interessant med å være advokat(fullmektig), og noe jeg savnet mer av på studiet. Derfor er FAS-avdelingen et veldig riktig sted for meg å være.

Vil du lese litt mer om Hjorts studenttilbud?