Hjortreise med Emma Rosenberg - Hjort
Hva leter du etter?

Hjortreise med Emma Rosenberg

Høsten 2023 starter Emma Rosenberg som advokatfullmektig hos Hjort.

Emmas Hjortreise begynte med et traineeopphold i høsten 2022, før hun begynte som skrivestipendiat hos oss. Nå som hun har også valgt å ta sitt neste steg i advokatyrket som fullmektig hos Hjort, har vi snakket litt med henne om hva har påvirket de valgene hun har gjort.

Hvordan har det vært å være trainee i Hjort?

Kort og godt: Veldig lærerikt og gøy! Som trainee i Hjort får man jobbe med varierte arbeidsoppgaver innenfor ulike fagområder. Hjort er et prosedyreorientert firma, noe oppgavene jeg fikk under oppholdet bar preg av. Jeg utarbeidet prosesskriv, skrev prosedyre og fikk være med i retten flere ganger. Videre er det sosiale miljøet i Hjort veldig bra, og som trainee blir man inkludert i dette miljøet fra start. Alt i alt, gir et traineeopphold hos Hjort et verdifullt inntrykk av hverdagen som advokat.

Så ble det skriveplass, også det hos Hjort – er det noe du vil fremheve her?

Jeg skriver om omvendt bevisbyrde i sivilprosessen, og så langt har skriveplass hos Hjort vært gull verdt! Det lett å skape gode rutiner når jeg har en hyggelig arbeidsplass å gå til. Som stipendiat blir jeg også en del av et sterkt fagmiljø. Ettersom Hjort er et firma med lang prosedyretradisjon, har jeg mulige sparringspartnere på hele huset. Dette har gitt verdifulle bidrag i skriveprosessen, både når det kommer til det materielle og oppgavetekniske. Gjennom Hjort sine trykte og digitale ressurser har jeg fått tilgang til all litteratur jeg trenger. Det er heller ikke til å legge skjul på at det er deilig med kantinelunsj

Og nå til høsten starter fullmektiglivet– hvorfor akkurat det?

Som advokatfullmektig får jeg jobbe med mennesker, bryne meg på varierte arbeidsoppgaver og prosedyreerfaring – alle elementer som appellerer til meg.

 

- Hos Hjort møter jeg et sterkt faglig miljø, supre fasiliteter og, aller viktigst, en utrolig hyggelig gjeng. Det var nettopp derfor jeg ønsket å ha skriveplass her. Da jeg var trainee i høst, merket jeg fort at Hjort var et sted jeg ville trives.

Hjort tilbyr skriveplass høstsemesteret 2023

Send oss søknad med en kort beskrivelse av hva du ønsker å skrive om, CV og karakterutskrift.

 

Søk skriveplass hos Hjort

Har du spørsmål om skriveplass hos Hjort? Kontakt oss: