Hjort Journal - vårt nyhetsmagasin

Her byr vi på nyheter og aktuelle tema fra ulike rettsområder og bransjer, som kan være av verdi for våre kontakter i deres daglige virke.

Hvert nummer tar for seg en egen bransje eller et bestem fagtema, for å gjøre utgivelsen i sin helhet så aktuell og relevant som mulig.