Hjort Journal - vårt nyhetsmagasin

Forside Hjort Journal # 2014 - Offentlig sektor

Hjort Journal nr.4, 2014 - Offentlig sektor

18. juni 2014

Artiklene i dette nummeret av Hjort Journal er særlig rettet mot offentlig sektor, og illustrerer det mangfold av rettslige problemstillinger virksomheter i offentlig sektor møter i det daglige. Vårt håp er at artiklene kan være til nytte og inspirasjon i en travel hverdag.

Forside Hjort Journal # 2014 - Offentlig sektor

Artikler i denne journalen

Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse for brukere med stort og varig behov