Hjort Journal - vårt nyhetsmagasin

Forside Hjort Journal nr. 3 - Kommunesektoren

Hjort Journal nr. 3, 2013 - Kommunesektoren

15. april 2013

Hjort har lange tradisjoner for å betjene kommunal sektor. Med denne første utgaven av Hjort Journal - Kommunesektoren, ønsker vi å informere om aktuelle problemstillinger og saker som kan være av særlig interesse for kommunesektoren.

Forside Hjort Journal nr. 3 - Kommunesektoren

Artikler i denne journalen

Kan arbeidsgiver benytte GPS-opplysninger til kontroll av ansatte?

Avfallsselskaper mellom "børs og monopol"