Hjort Journal - vårt nyhetsmagasin

Forside Hjort Journal #11 2013 - Entreprise

Hjort Journal nr. 11, 2013 - Entreprise

5. desember 2013

Denne utgaven av Hjort Journal" - Entreprise dekker et bredt spekter av temaer. Her kan du lese om foreldelse av avdragsfakturaer, ansvaret for forsinket igangsettingstillatelse, byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentreprenører, dagmulktskrav etter bustadoppføringslova, tiltak mot sosial dumping og endringer i anskaffelsesregelverket.

Forside Hjort Journal #11 2013 - Entreprise

Artikler i denne journalen

Tiltak mot sosial dumping - påseplikt og solidaransvar i byggebransjen