Hjort i retten

Selv om målet alltid er å finne løsninger utenfor rettssalen, har vi solid erfaring med tvisteløsning for retten hvis det blir nødvendig.

IMG6670_lys

Hjort er et av landets ledende prosedyrefirmaer. Vi representerer både selskaper og privatpersoner, og fører hvert år flere hundre saker for tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett.

I Hjort er det i hovedsak advokater med inngående kunnskap om de enkelte fagområdene som fører saker for retten. Vi har betydelig erfaring med komplekse og langvarige rettssaker, og i slike tilfeller setter vi sammen team på tvers av fagområder. Vi tror at en kombinasjon av tung fagkunnskap og prosedyrekompetanse er det beste for våre klienter.

19 av våre advokater har møterett for Høyesterett, og firmaet er topprangert innenfor prosedyre av de internasjonalt anerkjente advokatundersøkelsene Chambers og Legal500  

top_tier_2014"Exceptional lawyers who are excellent in their practice areas."

Chambers Europe, 2015

"Hjort has the critical mass and expertise to handle a significant flow of complex cases."

Legal500, 2014 

Se nærmere omtale av advokatene våre innenfor sivile saker - næringsliv, sivile saker - privatpersonerstraffesaker - foretak og næringsliv og straffesaker - privatpersoner