Hjort har bistått Gassnova med notifisering til ESA

Hjort har bistått Gassnova med notifisering til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) av fortsatt statlig deltakelse i Teknologisenteret på Mongstad.

iStock_000059365688_Medium

Den 8. august 2017 godkjente ESA den norske stats støtte til fortsatt drift av testanlegget for karbonfangst på Mongstad. Teknologisenteret på Mongstad (TCM) er verdens største senter for testing og forbedring av CO2 fangst teknologier. ESA godkjente opprinnelig statlig eierskap og omfattende finansiell deltakelse i 2008, men denne godkjenningen utløp i august 2017. Den nye godkjennelsen gjelder for tre nye år fra august 2017.

Vi har bistått Gassnova SF, som opptrer på vegne av den norske stat, med notifisering av statsstøtten til ESA.

En ikke-konfidensiell versjon av vedtaket vil bli publisert i registeret for statsstøttebeslutninger på ESAs hjemmeside, se ESAs pressemelding.