Kurs og seminarer

4. mai 2017:

Hjort fagdag for studenter vår 2017: Forvaltningsrett

Tid 4. mai 2017 kl. 17:00-20:00
Sted Hjorts lokaler i Akersg. 51, 7.et., 0180 Oslo. Inng. Apotekerg.
Påmeldingsfrist 2. mai 2017 kl. 16:00

Hjort inviterer til eksamensforberedende forelesning for 2. avdeling i Forvaltningsrett.

Miljø Hjort collage

Vi inviterer igjen til en eksamensrelevant forelesning i Forvaltningsrett med fokus på både materielle spørsmål og oppgaveteknikk.

Forelesningen vil ta utgangspunkt i en praktikumsoppgave som sendes deltagerne på forhånd. Det vil bli enkel servering.

Velkommen!

Påmeldingsfristen er nå utløpt.